Tryggt eierskap

Maksimalt sikkert eierskap

Som deleier i Scandinavian Village har du enten en terrasseleilighet med utsikt over poolen eller en leilighet med egen hage nær poolen. Det er kun du som har retten til leiligheten.

 

Vi deleiere eier hele sammen, inkludert tomten. Vi driver vårt eiendomskompleks ved at deleierne på generalforsamlingen velger et styre for et år av gangen. Styret har det overordnede ansvaret for driften og bistås av vårt kompetente personale. I øyeblikket har Scandinavian Village cirka 40 dyktige medarbeidere. Et par ganger årlig arrangeres informasjonsmøter, hvor det gis informasjon om virksomheten, samtidig med at deleiernes synspunkter debatteres.

BOI sertifikat gir sikkert eierskap

Det thailandske selskapet Scandinavian Village Co Ltd er sertifisert av den thailandske regjeringen gjennom Board Of Investment og har dermed det, som betegnes som et BOI-sertifikat. Dette innebærer, at selskapet har rett til å eie tomt i Thailand, selv om vi skandinavere er de eneste eierne (i motsetning til hvordan det normalt er i Thailand). Det gir oss et unikt trygt eierskap.

 

Du blir deleier i hele Scandinavian Village

Aksjer i Scandinavian Village Co Ltd kan erverves av både fysiske og juridiske personer. Enhver, som erverver aksjer og underskriver en rettighetsavtale, skal oppfylle de grunnleggende kriteriene for eierskap:
• Snakke et skandinavisk språk
• Være fylt 50 år
• Bedømmes til å være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i forhold til Scandinavian Village Co Ltd
I et parforhold, er det tilstrekkelig, at en person ("Eieren") oppfyller de grunnleggende kravene

Spørsmål om kjøp diskuteres med vår salgskontakt til det skandinaviske landet, som den potensielle kjøperen kommer fra eller det skandinaviske språket, som kjøperen snakker.

For Norge er det Roald Nystad (sales.no@scandinavianvillage.net).