Historikk

Et godt konsept for 50+ som har blitt fornyet gjennom årene

To svenske eiendomsutviklere og en svensk finansmann la grunnen for Scandinavian Village. Med hjelp av en svensk byggeleder og lokale byggefirmaer var selve byggestarten i 2001. Mye var nytt for thaiene, når det gjelder materiell (noe ble hentet fra Skandinavia), byggemetoder og den store poolen – en av de største i Thailand. De første medlemmene flyttet inn i 2003. Noen av disse bor her fremdeles.


Medlemmene startet en forening for å skape aktiviteter og påvirke service og drift. I 2012 kjøpte medlemmene hele anlegget og ble eneste eiere. Etter dette driver og utvikler vi Scandinavian Village sammen med vårt personaler.

Engasjert styre, aktive arbeidsgrupper og gode ansatte gjør en forskjell

 

I løpet av årene har konseptet blitt utviklet og fornyet basert på felles ønsker. Det samme gjelder økonomistyring, teknikk og vedlikehold, personalutvikling og service samt informasjon, markedsføring og salg. Dette har skjedd gjennom et engasjert og aktivt styre, flittige arbeidsgrupper og et godt personale – noen har vært med helt fra starten.