Relasjoner

Gode relasjoner til Bangsaens beboere

Vi opplever en fantastisk vennlighet og gjestfrihet fra befolkningen i Bangsaen og har meget gode relasjoner med både den kommunale administrasjonen og universitetet.

 

Mange beboere og gjester på Scandinavian Village mener at det er viktig å gi noe tilbake til et land og et folk, som på en så positiv måte tar imot oss. Derfor tar noen av oss aktiv del i sosialt arbeid, som man som beboer eller gjest kan støtte.

 

Burapha University sin vennskapsforening på Scandinavian Village
Det statlige universitetet har 23 fakulteter med 45.000 studenter fordelt på tre campuser. Mange studenter kommer fra mindre bemidlede familier og må leve meget spartansk. Studiestøtte finnes nesten ikke.
Burapha University sin vennskapsforening på Scandinavian Village gir stipendier til studenter, som har gode studieresultater og kommer fra små kår. Fra 2008 har vi støttet over 100 studenter fra forskjellige fakulteter med en eller to semesteravgifter. Vi vet at det har hjulpet studenter til å kunne fullføre sin utdannelse. Det har også motivert studenter til et høyere kunnskapsnivå. Vi vet at vi gjør en stor innsats med disse stipendiene.
Scandinavian Village har gode kontakter til både universitetet og stipendiatene. Hvert år besøker stipendiatene oss og noen studenter har opptrådt med sang og dans. Vi har også blitt invitert til forskjellige aktiviteter på universitetet.


Computere til studenter og barnehjem
Mer enn 150 "foreldede" computere fra Skandinavia og medlemmer av Scandinavian Village, er blitt fordelt til universitetets institusjoner, studenter og til barnehjem. Der har de fått et nytt liv som fullt ut brukbare for unge, som ellers ikke ville hatt adgang til en egen computer.


Støtte til barnehjem og skoler
Individuelle medlemmer av Scandinavian Village tar del i forskjellige sosiale aktiviteter for barnehjem og skoler, spesielt de som har enten HIV-smittede og/eller foreldreløse barn eller barn fra mindre bemidlede familier. Det kan dreie seg om å donere midler til mat, klær eller utstyr. Dette er et stort behov, og selv en liten innsats kan gjøre store endringer.


Barnas Dag
I begynnelsen av januar feires Barnas Dag på stadion like ved Scandinavian Village. I de siste par årene har individuelle medlemmer på Scandinavian Village arrangert forskjellige aktiviteter på Barnas Dag, som er blitt meget godt verdsatt av de lokale barna og deres foreldre; liksom av byens ordfører. Finansiering består av frivillige bidrag fra våre medlemmer og gjester.