Ett bra koncept för 50+ som förfinats genom åren

Två svenska fastighets­utvecklare och en svensk finans­man lade grunden för Scandinavian Village. Själva uppförandet startade 2001 med hjälp av en svensk byggledare och lokala byggföretag. Mycket var nytt för thailändarna, både vad gäller material (en del hämtades från Skandinavien), byggmetoder och den stora poolen, en av de största i Thailand. De första medlem­marna flyttade in 2003. Några bor fortfarande kvar!

Medlemmarna startade en förening för  att skapa aktivi­teter och påverka service och drift. 2012 köpte medlemmarna hela anlägg­ningen och blev ensamma ägare. Vi driver och utvecklar den sedan dess till­sammans med vår personal.

sidbild sida historik

Engagerad styrelse, aktiva arbetsgrupper och bra personal gör skillnad

Under årens lopp har konceptet utvecklats och förfinats baserat på gemensamma önskemål. Detsamma gäller ekonomisk styrning, teknik och underhåll, personalutveckling och service liksom information, marknadsföring och försäljning. Det har skett genom en engagerad och aktiv styrelse, flitiga arbetsgrupper och bra personal, av vilka några har varit med från start.