Välkommen till vårt paradis i Thailand!

På Scandinavian Village bor skandinaver 50+ som uppskattar ett aktivt liv, bra service, trygghet och kostnadseffektivt ägande.

Några av oss bor här permanent, men de flesta bor här under delar av året. Scandinavian Village har kontinuerligt utvecklats under cirka femton år och ägs och drivs av oss som bor här, med hjälp av duktig och erfaren personal. Ekonomin är god och en stor fördel är att vi själva äger både mark och byggnader.

Du kan bli en av oss! Nu har vi plats för ytterligare några som vill njuta av livskvalitet på Scandinavian Village!

sidbild sida om oss