Maximalt tryggt ägande

Som delägare i Scandinavian Village har du antingen en terrasslägenhet med utsikt mot poolen eller en lägenhet med egen trädgård nära poolen. Och det är bara du som har rätten till lägenheten.

Vi delägare äger tillsammans hela anläggningen. Inklusive marken. Och driver verksamheten genom att delägarna på bolagsstämman väljer Styrelse för ett år i taget. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och har till sin hjälp vår kompetenta personal, för tillfället har Scandinavian Village ett 40-tal duktiga medarbetare. Vid ett par tillfällen varje år arrangeras Informationsmöten där Styrelsen ger information om verksamheten samtidigt som man inhämtar delägarnas synpunkter.

sidbild tryggt ägande

BOI-certifikat ger tryggt ägande

Det thailändska bolaget Scandinavian Village Co. Ltd. är certifierat av Thailands regering via Board Of Investment och har därmed vad man kallar ett BOI-certifierat. Detta innebär bl.a. att bolaget har rätt att äga mark och fastigheter i Thailand trots att vi skandinaviska ägare är de enda ägarna (i motsats till hur det brukar vara i Thailand). Det ger oss ett unikt tryggt ägande.

Du blir delägare i hela Scandinavian Village

Aktier i Scandinavian Village Co. Ltd. kan förvärvas av såväl fysiska som juridiska personer. Den som förvärvar aktier och tecknar nyttjanderättsavtal skall uppfylla de grundläggande kriterierna för ägande:

Frågor om köp diskuteras med vår säljkontakt för det skandinaviska land som den eventuelle köparen kommer ifrån eller det skandinaviska språk som köparen talar. För Sverige är det Bo Oskarsson sales.se@scandinavianvillage.net.