Bra relationer med Bangsaens invånare

Vi upplever en fantastisk vänlighet och gästfrihet från befolkningen i Bangsaen och har mycket bra relationer med både stadens ledning och universitetet.

 

Många delägare och gäster på Scandinavian Village anser att det är viktigt att kunna återgälda något till ett land och folk, som på ett så positivt sätt tar emot oss. Därför driver en del av oss sociala insatser, som man som delägare eller gäst kan stötta.

sidbild sida historik

Burapha University vänförening på Scandinavian Village

Det statliga universitet har 23 fakulteter med 45.000 studenter fördelade på tre campus (varav 40 000 i Bangsaen). Många studenter kommer från fattiga familjer och får leva ytterst spartanskt. Studiemedel finns knappast.

Burapha University vänförening på Scandinavian Village bedriver stipendieverksamhet för studenter som har bra studieresultat och kommer från fattiga familjer. Från 2008 har vi stöttat över 100 studenter från olika fakulteter med en eller två terminsavgifter. Vi vet att det har hjälpt studenter att kunna genomföra sina utbildningar och att det har motiverat studenter till högre kunskapsnivå. Vi vet att vi gör en stor insats med dessa stipendier.

Scandinavian Village har bra kontakt med både universitetet och stipendiaterna. Varje år besöker stipendiaterna oss och en del studenter har uppträtt för oss med sång och dans. Vi har också blivit inbjudna till olika aktiviteter på universitetet.

 

Datorer till studenter och barnhem

Mer än 150 ”uttjänta” datorer från Skandinavien och medlemmar i Scandinavian Village, har överlämnats till universitetets institutioner, studenter samt till barnhem. Där har de fått nytt liv som fullt brukbara för ungdomar som annars inte skulle ha tillgång till någon dator. 

 

Hjälp till barnhem och skolor

Individuella medlemmar på Scandinavian Village gör olika sociala insatser för barnhem och skolor, speciellt sådana som har antingen HIV-smittade och/eller föräldralösa barn eller barn från speciellt fattiga förhållanden. Det kan handla om att skänka medel för bättre mat, kläder eller utrusting. Det finns stora behov och även en liten insats kan göra stora förändringar. 

 

Barnens dag

I början av januari firas Barnens dag på arenan nära Scandinavian Village. Sedan ett par år har individuella medlemmar på Scandinavian Village genomfört aktiviteter under Barnens dag som varit mycket uppskattade av lokala barn och deras föräldrar. Liksom av stadens borgmästare. Finansiering har skett  genom frivilliga bidrag från våra medlemmar och gäster.